Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Šiaulių r. Kairių lopšelis-darželis "Spindulėlis"


Šiaulių r. Kairių lopšelis-darželis "Spindulėlis"

Salduvės g. 16, Kairiai

Šiaulių rajonas

Savaitės veiklą orientuosime į pozityvaus vaikų bendravimo ir gebėjimų spręsti problemas ugdymą, pagarbių ir draugiškų santykių su bendraamžiais ir suaugusiais skatinimą. Padėdami vaikams suprasti, kas yra patyčios, ir formuodami neigiamą nuostatą į jas, organizuosime grupėse diskusijas ,,Nesityčiok iš kitų ir turėsi daug draugų“, žiūrėsime animacinius filmukus „Bjaurusis ančiukas“, „Gaidelis ir spalvos“ ir juos aptarsime. Vaikai dalyvaus įvairioje kūrybinėje veikloje: „Su draugu einu žaidimų taku", „Tegul skamba draugystės dainos“, teatro etiuduose „Draugystės dėlionė“. Savaitę užbaigsime akcija „Šypsena – draugystės pradžia“.

Lopšelio-darželio bendruomenė