Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Kaišiadorių r. pedagoginė psichologinė tarnyba


Kaišiadorių r. pedagoginė psichologinė tarnyba

Gedimino g. 48, Kaišiadorys

Kaišiadorių rajonas

Tarnybos iniciatyva skelbiama akcija „Vadink mane vardu", prie kurios gali prisidėti visos savivaldybės mokyklos. Akcijos tikslas - ugdyti ir stiprinti vaiko vidinį orumą, t. y gerbti savo vardą ir skleisti savo tapatybę per pagarbą savo vardui, jo sąsajas su savo giminės bendravardžiais, vardo suteikimo istorija, vardo etimologija ir reikšme, iškilių žmonių bendravardžių biografijomis ir sektinų autoritetų paieška. Akcijos prevenciniai argumentai. Viena dažniausia patyčių forma yra pravardžiavimas. Rekomenduojama į tokį smurtą tiesiog nereaguoti. Tačiau dažniausiai vaikai pasakoja, kad jie ne tik atsišaukia į pravardę, bet ir patys pravardžiuoja. Pravardės kilmė - asmens išskirtinumas, kitoniškumas. Tokiu išskirtinumu gali būti bet kas: fiziniai požymiai, įpročiai, socialinė padėtis, gebėjimai ir t.t. Pravardė pačiam asmeniui ypač paauglystėje, gali būti ir „kaukė“ apsauganti nuo savosios tapatybės sumaišties arba galimybė tapatintis su grupe, kuri per pravardę tarsi suteikia asmeniui „priimtiną“ kokybę. Vienok, kartais net mažybinė vardo vartosena yra gilių emocinių sužeidimų priežastis.

Pedagoginė psichologinė tarnyba akciją padės vykdyti Kaišiadorių r. Pravieniškių Stasio Tijūnaičio pagrindinėje mokykloje. Prie veiklos prisidėti gali ir kitos savivaldybės mokyklos.