Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija


Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas

Jurbarko rajonas

Visą savaitę, kiekvieną dieną planuojame vis kitokią veiklą, atmintukų pagaminimas ir dalijimas, klasių valandėlės patyčių tema, filmukų peržiūrėjimas ir praktinis darbas. Detalesnį veiklos aprašymą galime pateikti vėliau.

Socialinė pedagogė kartu su "Jaunimo grupe prieš smurtą", įtraukiame į veiklą ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistę D.Kriščiūnienę bei klasių vadovus ir Vaiko gerovės komisijos narius.