Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

ALYTAUS DZŪKIJOS PAGRINDINĖ MOKYKLA


ALYTAUS DZŪKIJOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

Tvirtovės g. 7 Alytus

Alytaus miestas

1. Informacinis stendas: “Patyčioms – NE“. 2. “Iš manęs tyčiojasi. Kaip tu manai, kaip aš jaučiuosi?!“ Visos veiksmo savaitės be patyčių metu mokiniai pirmo aukšto fojė ant pilko silueto, simbolizuojančio patyčias patiriantį žmogų, rašo jausmus ir emocijas, kurias jų manymu išgyvena patyčias patiriantis žmogus. 3. Vėjo malūnėlių: “Aš su tavimi“gaminimas. Mokiniai klasės valandėlių metu gamina vėjo malūnėlius ant kurių rašo padrąsinančius, palaikančius, patariančius žodžius ir frazes patyčias patiriantiems savo mokyklos mokiniams. Vėjo malūnėliai bus demonstruojami tam parengtoje mokyklos erdvėje. 4. Taip pat klasės valandėlių metu užbaigiami sakiniai, kurie bus demonstruojami įvairiose mokyklos erdvėse: Man mokykloje gera, kai... Man draugystė, tai... Tikras draugas tas, kuris... Patyčios, tai... 5. Informacinio lankstinuko: “Būk saugus internete“pristatymas ir dalijimas. 6. Visos savaitės metu vyks draugiškiausio-s mokinio-ės ir draugiškiausio-s mokytojo-s rinkimai. 7. Bendras šokis flash‘mobas „Mes sakome patyčioms – NE“.. 8. Apdovanojami ir pagerbiami mokinių išrinkti draugiškiausias-a mokinys-ė ir draugiškiausias-a mokytojas-a.

Į veiksmo savaitės metu vykdomas veiklas bus kviečiama aktyviai įsijungti visa mokyklos bendruomenė: mokytojai, mokiniai, pagalbos mokiniui specialistai, kiti mokyklos darbuotojai, mokinių tėvai.