Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Marijampolės Mokolų mokykla-darželis


Marijampolės Mokolų mokykla-darželis

Mokolų g. 69 Marijampolė 68168

Marijampolės savivaldybė

Bus vedamos valandėlės mokiniams, žiūrimi pamokantys animaciniai filmai apie patyčių daromą žalą. Bus daromas tyrimas apie patyčias ir palyginama su praeitų metų tyrimo išvadomis, kas pasikeitė ar išliko taip pat. Vesiu valandėles tiek apie patyčias mokykloje, tiek internetinėje erdvėje. Prie klasių bus kabinama informacija, kokių priemonių imtis mokiniui kai yra tyčiojamasi iš jo ir kai matai patyčias iš kitų. Dar vesiu socialinius užsiėmimus, remdamasi socialinių įgūdžių ugdymo programa "Tiltai" (esu baigusi mokymus ir turiu pažymėjimą). Taip pat remsiuosi kompanijos "Be patyčių rekomendacijomis.

Dalyvaus visi mokyklos mokiniai ir mokytojai, taip pat priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai su auklėtojomis.