Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Kalvarijos gimnazija


Kalvarijos gimnazija

J. Basanavičiaus 16

Kalvarijos savivaldybė

Mokinių nuomonės tyrimas ,,Mokinių saugumas gimnazijoje"; Informacinė medžiaga skirta demonstruoti gimnazijos erdvėse ,,Gimnazija be patyčių" Mokinių piešiniai ,,Tolerancijos laivas. Aš noriu plaukti kartu" Teminės klasių valandėlės ir neformaliojo švietimo veiklos ,,Kaip sumažinti patyčias"

Veiklose dalyvaus 1-4, 5-8, I-II, III-IV kl. mokiniai, pagalbos mokiniui specialistai, klasių auklėtojai