Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Šiaulių Jovaro progimnazija


Šiaulių Jovaro progimnazija

Vytauto g. 132, Šiauliai

Šiaulių miestas

Savaitės "Be patyčių 2015" pristatymas progimnazijoje. "Linksmosios estafetės" su socialiniais partneriais Šiaulių miesto Centro policijos nuovados nepilnamečių reikalų inspektoriais. Veikla skirta fiziškai aktyviam bendravimui ir skatinanti komandinį darbą. Dalyvavimas tarpmokykliniame renginyje su Šiaulių V.Kudirkos progimnazija "Protų kovose" "Vyresnis į pagalbą jaunesniam". Aštuntokai pristato draugystės temą trečiokams. Integruotos klasių valandėlės "Elektroninės patyčios - neturi būti kasdienybė" "Internetas saugioms pramogoms" 1-4 kl. per ilgąsias pertraukas mokiniai žiuri "Senosios animacijos" filmukus ir juos aptaria su mokytojais. "Saugu ir ramu - žinau, kaip elgtis internete". Integruotos Žmogaus saugos pamokos. Klasės valandėles apie draugiškumą (veda psichologė). Renginys draugystei "Tvirtas mūsų draugystės ratas" veda socialinė pedagogė ir psichologė

Visa mokyklos bendruomenė