Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija


Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija

Džiugo 6, Telšiai

Telšių rajonas

Filmų peržiūra ir aptarimas, diskusija aktuliomis patyčių temomis, vaidmenų žaidimai ir aptarimas, paskaita tėvams, tyrimas ,,Patyčių paplitimas gimnazijojeje tarp penktų klasių mokinių" duomenų pristatymas gimnazijos bendruomenei (tėvams, mokytojams, mokiniams.)

Gimnazijos specialistai (socialinis oedagogas Valdas, Sveikatos priežiūros specialistė Aurelija, psichologė Jadvyga), klasių auklėtojai, būrelio ,,Veik" nariai, tėvai, mokiniai.