Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Vilniaus Medeinos pradinė mokykla


Vilniaus Medeinos pradinė mokykla

Medeinos g. 27

Vilniaus miestas

1. Kūrybinė akcija "Piešiame draugystę". 2. Vilniaus aps. VPK Vilniaus m. šeštojo PK VPS PP specialistės Ramunės Juškevičiūtės paskaita 2-ų klasių mokiniams patyčių prevencijos tema. 3. Prevencinių programų "Obuolio draugai" ir "Įveikiame kartu" dalyviai supažindins mokyklos bendruomenę su vykdoma veikla - parengs informacinį lankstinuką, sukurs plakatą ir kt.) 4. Teatro būrelis modeliuos patyčių situacijas ir jų sprendimo būdus.

Mokiniai, mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai.