Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Vilniaus lopšelis-darželis "Vėjelis"


Vilniaus lopšelis-darželis "Vėjelis"

Gabijos g. 21, LT-06109

Vilniaus miestas

Įstaigoje organizuosime pasakų, senosios animacijos filmų, draugystės žaidimų ir teatro dienas. Informaciniame stende bus paruošta medžiaga apie patyčių prevenciją.

Įstaigos ugdytiniai ir pedagogai