Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Kazlų Rūdos pagrindinė mokykla


Kazlų Rūdos pagrindinė mokykla

M. Valančiaus g. 1

Kazlų Rūdos savivaldybė

1. Kovo 23-27d. klasių vadovai klasės valandėlių metu pristato „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“ renginius, kviečia aktyviai dalyvauti, atkreipia mokinių dėmesį į patyčių problemą bei skatina pagarbius ir draugiškus santykius. Atsakingi klasių vadovai. 2. Kovo 25-26d. paskaita anketavimas “Diena BE PATYČIŲ“ ir diskusijos. Kazlų Rūdos PSPC visuomenės sveikatos specialistės. 3. Kovo 23-27d. klasių vadovai Ugdymo plėtos centro video paskaitos „Kaip atpažinti patyčias“ (www.bepatyciu.lt) peržiūra ir diskusijos. Pokalbis – diskusija „Patyčios mano klasėje“ 5 patarimai , kaip reikia elgtis, kad mažėtų patyčių. Atsakingi klasių vadovai. 4. Kovo 27d. Žaidžiame be patyčių. Dalyvauja 5-6 klasių mokiniai - sportinės estafetės.. 5. Kovo 24d 17 val. Mokytojai ir mokiniai - tinklinio varžybos. Atsakingi kūno kultūros mokytojai. 6. Kovo 26d. Ištiesk ranką „Flashmob“. Dalyvauja 5 klasių mokiniai. 6. Užfiksuotų akimirkų akcijos „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“ metu pristatymas mokyklos bendruomenei. Atsakinga Viešųjų ryšių darbo grupė

Dalyvauja 5-10 klasių mokiniai, klasių vadovai, dalykų mokytojai, pagalbos specialistai.