Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Tauragės vaikų reabilitacijos centras-mokykla "Pušelė"


Tauragės vaikų reabilitacijos centras-mokykla "Pušelė"

Stoties gatvė 25, Tauragė

Tauragės rajonas

Šių metų "Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ" sujungiame su kasmet įstaigoje vykdomu kūrybinės raiškos projektu "Vaikai vaidina vaikams". Visą savaitę vaikai vaidins spektaklius kitiems įstaigos vaikams. Spektaklių metu bus nagrinėjamos temos susijusios su draugiškumu, konfliktų sprendimu bei sunkumų įveikimu. Paskutinę savaitės dieną į svečius pasikvietėme vienos Tauragės mokyklos dramos būrelį, kuris suvaidins spektaklį įstaigos bendruomenei . Spektaklyje bus nagrinėjamos veiksmo savaitei aktualios temos.

Veiklose dalyvaus 10 ikimokyklinio ugdymo grupių bei 2 lavinamosios klasės.