Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Visagino "Žiburio" pagrindinė mokykla


Visagino "Žiburio" pagrindinė mokykla

Energetikų 56, Visaginas

Visagino savivaldybė

VEIKSMO SAVAITĖS BE PATYČIŲ TURINYS 1. MUZIKINĖS PERTRAUKOS. (atsakingas: R.Kaziukonis, E.Barkauskas, mokinių tarybos pirmininkė). 2. 4-7 KLASIŲ ANKETAVIMAS PATYČIŲ MASTUI NUSTATYTI .(atsakingi: soc. pedagogė, psichologė) 3. STENDAS „SAVAITĖ BE PATYČIŲ“MOKYKLOS FOJE (Pirmadienis. atsakingi: Aušrinė, Ana, mokinių tarybos pirmininkė) 4. 10 PAGRINDINIŲ TAISYKLIŲ „KO NEREIKIA DARYTI, KAD NEĮSKAUDINTUM KITO“ (1-5 KLASĖS) (Klasių auklėtojos , Pirmadienis-penktadienis) 5. PASKAITĖLĖS PATYČIŲ TEMA. (1-2 KLASĖS) (Atsakingi: atsakingi: soc. pedagogė, psichologė , pirmadienis) 6. POZITYVŪS TEIGINIAI (JAUNIEJI POLICIJOS RĖMĖJAI) (atsakingi: Kęstutis D., Aurelijus, Ana, Aušrinė Ieva, soc. pedagogė Pirmadienį 7.30) 7. LAIŠKAS DRAUGUI , filmo „Nekentėk tyloje“ peržiūra. (6-7 KLASĖS) (Laiško temos: draugui, kuris jaučiasi vienišas; draugui, kuris patiria patyčias; klasiokams, kurie tyčiojasi; bendraamžiams, kurie išgyvena sunkumus, (pasirinktinai). Soc. pedagogė, klasių auklėtojos.) trečiadienis, ketvirtadienis, klasės valandėlės metu) 8. JAUNŲJŲ POLICIJOS RĖMĖJŲ SPORTINĖS VARŽYBOS VERDENĖS GIMNAZIJOJE. (8-9 KLASĖS, Penktadienis.) 9. PRATYBOS „PRIEŠ PATYČIAS“ . (3-4 KLASĖS) )(Atsakingi: atsakingi: soc. pedagogė, psichologė , ketvirtadienis, penktadienis) 10. FILMAS PATYČIŲ TEMA. (10 KLASĖ) (Atsakingi: psichologė, klasės auklėtoja, pirmadienis).

Socialinė pedagogė, psichologė, mokinių tarybos pirmininkė, klasių vadovai, mokiniai