Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Vilniaus "Sietuvos" progimnazija


Vilniaus "Sietuvos" progimnazija

Taikos g. 47

Vilniaus miestas

Nuo 2014-12-01 mokykloje vyko Draugiškiausios klasės konkursas. Jo metu organizuotos klasių valandėlės skirtos draugystės ir draugiškumo temai, patyčių prevencijai. Klasės žiūrėjo patyčių prevencijai skirtą kino filmą "Atsiprašau" ir jį aptarė. Mokiniai rašė rašinėlius apie klasės draugą, veikė gerų darbų paštas. Draugiškiausios klasės konkursas baigiasi šios "Veiksmo savaitės be patyčių" metu. 2015-03-24 vyks Draugiškiausios klasės konkurso baigiamasis renginys "Reikia draugą turėti". Jo metu bus skelbiami konkurso rezultatai. Renginys vainikuos keturių mėnesių veiklą. Taip pat savaitės metu vyks pradinių klasių mokinių kūrybinių darbelių paroda draugystės tema bei filmų apie elektronines patyčias peržiūros per pertraukas mokyklos erdvėse. 2015-03-27 Atvirų durų dienos mokykloje metu- filmai tėvams apie patyčias bei susitikimai su progimnazijos pagalbos mokiniui specialistais.

Draugiškiausios klasės konkurse bei renginyje dalyvauja 5-8 klasių mokiniai. 1-4 klasių mokiniai savo draugiškumą išreikš klasių valandėlėse bei kūrybiniais darbeliais. Filmų peržiūroje dalyvaus visų klasių mokiniai bei norintys mokinių tėvai.