Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Šiaulių "Santarvės" vidurinė mokykla


Šiaulių "Santarvės" vidurinė mokykla

Vytauto g. 113, Šiauliai

Šiaulių miestas

Kovo 23 d. - „Emocinė pagalba“ – 5-12 klasių mokinių konsultacijos patyčių prevencijos klausimais 1-4 klasių mokiniams. (Atsakingi - VO „Gelbėkit vaikus“ Šiaulių m. struktūrinio padalinio „Santarvės“ vidurinės mokyklos grupė „Neabejingi“, soc. pedagogė N. Bessarab) Kovo 24 d. - Surengtų konsultacijų rezultatų apibendrinimas (Atsakingi - VO „Gelbėkit vaikus“ Šiaulių m. struktūrinio padalinio „Santarvės“ vidurinės mokyklos grupė „Neabejingi“, soc. pedagogė N. Bessarab) Kovo 25 d. - „Emocinė pagalba žaidimų forma“ (grupės „Neabejingi“ nariai rengia užsiėmimus 1-4 kl. mokiniams klasių valandėlių metu). Klasių valandėlės 5-12 klasėse. (Atsakingi - 1-12 kl. auklėtojai, Mokinių taryba, VO „Gelbėkit vaikus“ Šiaulių m. struktūrinio padalinio „Santarvės“ vidurinės mokyklos grupė „Neabejingi“, soc. pedagogė N. Bessarab) Kovo 26 d. - Surengtų konsultacijų rezultatų pristatymas (Atsakinga - bibliotekos vedėja O. Mirnaja) Kovo 27 d. - Savaitės veiklos apibendrinimas, ataskaitos parengimas (Atsakingi - Mokinių taryba, grupė "Neabejingi“, soc. pedagogė N. Bessarab)

1-12 klasių mokiniai, mokyklos mokytojai bei specialistai