Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Tauragės "Šaltinio" progimnazija


Tauragės "Šaltinio" progimnazija

J. Tumo – Vaižganto g. 123, Tauragė

Tauragės rajonas

Savaitė atidaroma šeštokų spektakliu apie tarpusavio santykius. Jis bus rodomas 1-8 klasių mokiniams (atskirose grupėse). Pradinių klasių mokiniams bus vedamos programos "Antras žingsnis" pamokėlės. Jas mokytojos ves kitaip nei įprastai, kitose erdvėse ir pan. Į mokyklą atvyks policijos atstovai, kurie 5 ir 6 klasių mokiniams skaitys paskaitas apie patyčių žalą bei gresiančią atsakomybę už tokį elgesį. Visą savaitę klasių vadovai ves klasių valandėles patyčių tema. Jų metu vaikai, suskirstyti į mažesnes grupeles, vaidins situacijas, kuriose mokysis, kaip elgtis patyčių atveju, išgyventi sunkius jausmus, padėti aukai ir pan.

1-8 klasių mokiniai, klasių vadovai.