Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Radviliškio Lizdeikos gimnazija


Radviliškio Lizdeikos gimnazija

Lizdeikos g. 6C

Rokiškio rajonas

* Soc. pedagogė paruoš stendinį pranešimą "Patyčios skaudina". (informacija mokiniams, mokytojams, tėvams). * Kovo 23 d. ryte gimnazijos mokinių aktyvas ir mokinių ansamblis, pasitikę į pamokas atėjusius mokinius ir mokytojus, informuos apie prasidėjusią "Veikslo savaitę be patyčių". * Visiems tėveliams elektroninio dienyno žinute išsiuntinėsime Vaikų linijos paruoštą informacinį lankstinuką. * Dalykų mokytojams elektroninio dienyno žinute išsiuntinėsime Vaikų linijos paruoštą lankstinuką. *2015 m. kovo 23-27 d. 1-2 klasių auklėtojai su auklėtiniais klasių valandėlių metu atlikę užduotis pagal mokomąją medžiagą, peržiūrėję mokomuosius filmukus gilins žinias, diskutuos apie įvairaus pobūdžio patyčių mastą, jų įtaką jaunuolių gyvenimui, galimas pasekmes. Klasės mokiniai iš vatmano lapo pagamins vėjo malūnėlį "Draugystė vienija". Visų klasių malūnėliai bus eksponuojami antro aukšto foje. (Jūsų siūloma mokomoji užsiėmimų medžiaga, mokomieji filmukai, lankstinukai auklėtojams bus nusiųsti el. dienyno žinute.) * Kovo 24 d. per choreografijos pamokas mokinių aktyvas 1-2 klasių mokinius mokys šokti flash mob šokį. * Kovo 25 d. per 4 pertrauką visa gimnazijos bendruomenė bus pakviesta šokti flash mobo šokį antro aukšto foje ir koridoriuje. * 2015 m. kovo 26 d. mokinių grupė lydima soc. pedagogės dalyvaus Radviliškio rajono Šeduvos gimnazijos organizuojamoje Respublikinėje konferencijoje "Patyčioms - STOP". * 2015 m. kovo 27 d. "Veiksmo savaitę be patyčių" užbaigsime pasipuošę įvairiaspalve apranga, tokiu būdu parodysime, jog spalvotame, ryškiame pasaulyje privalo gyvuoti tik draugiškumas.

gimnazijos bendruomenė, mokinių tėvai.globėjai.