Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla


Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla

Aušros 2

Šiaulių rajonas

VEIKSMO SAVAITĖ BE PATYČIŲ 2015 Numatomos veiklos: 2015-03-23-27. Prevencinio filmo kūrimas. 2015-03-23 Akcija ,,Prisijunk prie kovos prieš patyčias“. (Mokinių tarybos nariai klasėse supažindins su numatoma savaitės veikla, išdalins paruoštukus, lankstinukus, pakvies visus mokinius aktyviai dalyvauti renginiuose.) 2015-03-24 Gerų darbų traukinio kūrimas. ( Mokiniai į paruoštukus surašo savo padarytus gerus darbus ir talpina organizatorių paskirtose vietose). 2015-03-25 Akcija ,,Kaip kiekvienas galime sustabdyti patyčias?“( Bendro stendo kūrimas, saugių ir nesaugių mokyklos vietų žemėlapio sudarymas). 2015-03-26 Užsiėmimai klasėse ,,Mokiniai, patyčios ir internetas: kas už ką atsakingas?“,filmų peržiūra ir aptarimas. 2015-02-27 Kompiuterinių žaidimų turnyras. ,,Kaziuko mugė“. Mokinių sukurto filmo pristatymas, savaitės renginių aptarimas.

Dalyvaus 0-10 klasės mokiniai, mokytojai, tėvai.