Džiaugiamės dideliu jūsų susidomėjimu konkursu!

Konkursą laimėjusius darbus rasite čia.

Konkurso PRALEIDŽIU PROGĄ PASITYČIOTI! nuostatai

Konkurso pabaiga pratęsiama iki vasario 22 d. pirmadienio 23.59 val.

Nuostatai pdf formatu.

 1. KONKURSO TIKSLAS

1.1. Konkurso tikslas - paveikslėliu ar fraze įvardinti, kas man padeda susilaikyti nuo kitą žmogų žeidžiančio, skaudinančio ar žeminančio elgesio t.y. kas man padeda praleisti progą pasityčioti. „Vaikų linijos“ vykdoma kampanija BE PATYČIŲ dalyvauti konkurse „Praleidžiu progą pasityčioti!“ kviečia 5-12 klasių moksleivius.

1.2. Konkurso idėja – kūrybiniais darbais atskleisti, kas man pačiam padeda susilaikyti nuo žeminančio elgesio, patyčių, kartais kylančio impulso įskaudinti kitą žmogų.

1.3. Geriausiai įvertinti paveikslėliai ir frazės atsiras ant kampanijos BE PATYČIŲ marškinėlių. Šiuos marškinėlius kviesime įsigyti visus, palaikančius bendravimo be patyčių idėją ir norinčius paremti kampanijos BE PATYČIŲ veiklas.

 

 1. KONKURSO DALYVIAI

2.1. Konkurse kviečiami dalyvauti dviejų amžiaus grupių mokiniai:

 • 5-8 klasių
 • 9-12 klasių  

2.2. Konkurso dalyviais negali būti pedagogai, ugdymo įstaigos darbuotojai bei kiti suaugę asmenys.

 

 1. DALYVAVIMO SĄLYGOS

3.1. Kūrybiniai darbai turi būti kuriami individualiai arba nedidelėmis grupėmis iki trijų asmenų. Kiekvienas dalyvaujantis mokinys turi pateikti tėvų sutikimą.  

3.2. Kiekvienas dalyvis konkursui gali pateikti ne daugiau kaip vieną paveikslėlį ir/ar vieną frazę. Dalyvis konkursui gali pateikti tik paveikslėlį, tik frazę arba vieną paveikslėlį ir vieną frazę. Moksleiviai, norintys dalyvauti konkurse, iki 2021 m. vasario 22 d. (pirmadienio) 23.59 val. turi pateikti:

3.2.1. Savo kūrybinį darbą;

3.2.2. Vieno iš tėvų/globėjų pasirašytą sutikimą skaitmenine forma. Sutikimo forma šio dokumento pabaigoje, 1 priedas.

3.2.3. Išvardintus dokumentus dalyviai turi užpildyti ir atsiųsti šioje formoje: https://cutt.ly/vjfNXPr. Formoje būtina nurodyti: dalyvio vardą, pavardę, mokyklą ir klasę, kurioje dalyvis mokosi, miestą, el. pašto adresą ir telefono numerį, kuriais būtų galima su dalyviu susisiekti. Jei konkurse dalyvauja daugiau nei vienas mokinys, toje pačioje formoje turi būti nurodyta ir jų informacija, prisegti tėvų sutikimai.  

3.2.4. Dalyvaudami konkurse, dalyviai sutinka, kad jų kūrybinis darbas būtų viešinamas „Vaikų linijos“ ir kampanijos „BE PATYČIŲ" interneto svetainėse www.vaikulinija.lt  ir www.bepatyciu.lt  ir paskyrose https://www.facebook.com/bepatyciu ir https://www.facebook.com/vaikulinija, jų sukurti darbai (paveikslėliai ir/ar frazės) laimėjimo atveju būtų eksponuojami ant kampanijos BE PATYČIŲ marškinėlių, kurie bus naudojami kampanijos viešinimo ir lėšų rinkimo tikslais.

3.2.5. Dalyvaudami konkurse, dalyviai patvirtina, kad pateikti darbai yra sukurti savarankiškai ir yra originalūs, kad nėra nukopijuoti bei atitinka kitus Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytus reikalavimus viešai informacijai. Esant nurodyto patvirtinimo pažeidimui, tokie darbai nedelsiant pašalinami iš konkurso.

4. REIKALAVIMAI KŪRYBINIAMS DARBAMS:

4. 1. REIKALAVIMAI PAVEIKSLĖLIUI

4.1.1. Paveikslėlis pateikiamas ne daugiau kaip 2 spalvomis.

4.1.2. Paveikslėlis pateikiamas aukštos raiškos failu, skaitmeniniu taškinės grafikos formatu (JPEG arba  JPG)

 

 1. REIKALAVIMAI FRAZEI:

4.2.1. Frazė pateikiama tekstiniu failu PDF formatu.

4.2.2. Frazė turi būti aiškiai suformuluota

4.2.3. Frazėje negali būti necenzūrinių žodžių ar simbolių.

4.2.4. Frazėje turi būti tik lietuviški žodžiai bei raidės.

4.2.5. Frazėje gali būti panaudoti simboliai, kurie nėra raidės.

 

 1. KŪRYBINIŲ DARBŲ VERTINIMAS

5.1. Frazės ir paveikslėliai bus vertinami atskirai.

5.2. Vertinant bus atsižvelgiama į tokius kriterijus:

 • darbų atitikimas konkurso temai,
 • idėjos originalumas,
 • meninis atlikimas,
 • darbų atitikimas aukščiau pažymėtiems reikalavimams.

5.3. Kūrybiniai darbai bus vertinami atskirose amžiaus grupėse.

5.4. Vertinimas vykdomas dviem etapais:

5.4.1. I-asis etapas: „Vaikų linijos“ ekspertų komisija įvertina visus atsiųstus darbus, iš jų atrenka labiausiai konkurso kriterijus atitinkančius darbus, kurie patenka į antrąjį etapą.

5.4.2. II-asis etapas: kampanijos BE PATYČIŲ internetiniame puslapyje bepatyciu.lt ir „Facebook’o“ paskyroje publikuojami pirmajame etape atrinkti darbai. Puslapio lankytojai išrenka jiems labiausiai patikusius piešinius ir frazes, kuriuos nori matyti ant kampanijos BE PATYČIŲ marškinėlių.

 

 1. KŪRYBINIŲ DARBŲ APDOVANOJIMAI

6.1. Konkurso laimėtojai, kurių darbai bus atrinkti spaudai ant kampanijos BE PATYČIŲ marškinėlių, bus apdovanoti kampanijos BE PATYČIŲ diplomais bei „Vaikų linijos“ su partneriais įsteigtais prizais.

 

 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

7.1. Mokiniai, dalyvaudami konkurse, o tėvai - pateikdami sutikimą dėl konkurso nugalėtojo kūrinio naudojimo, išreiškia savo sutikimą, kad jų asmens duomenys (vaiko: vardas, pavardė, mokykla ir klasė, miestas, el. pašto adresas ir telefono numeris; nugalėtojo tėvų: vardas, pavardė) būtų tvarkomi viešosios įstaigos „Vaikų linija“ (įmonės kodas: 300592971, adresas: Algirdo g. 31, Vilnius), veikiančios kaip duomenų valdytojas, konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ir naudojami taisyklėse nurodytu būdu. Aukščiau nurodyti asmens duomenys gali būti perduoti paslaugų teikėjams, padedantiems vykdyti konkursą.

7.2.Konkurse dalyvaujančių asmenų duomenys bus tvarkomi 1 metus po konkurso pabaigos, o laimėtojų 4 metus po konkurso pabaigos.

7.3. Asmenys, kurių duomenys tvarkomi, turi teisę prašyti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą; teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą; teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (www.vdai.lrv.lt). Jei prašomų duomenų nepateiksite, negalėsime užtikrinti galimybės dalyvauti konkurse. Teises galima įgyvendinti pateikiant prašymą aukščiau nurodytais kontaktais.

 

1 priedas. Tėvų sutikimo forma

 

Kilus klausimams apie konkursą, pasiteirauti galite el.paštu: konkursas@vaikulinija.lt.