JŪSŲ VAIKAS PATIRIA PATYČIAS?

Patyčios gali ir turi liautis! Jas galime sustabdyti tik bendromis mūsų visų pastangomis