Kampanija „BE PATYČIŲ“ - tai 2004 m. „Vaikų linijos“ inicijuota kampanija (ankstesnis pavadinimas „Nustok tyčiotis“), kurios pagrindinis tikslas – smurto ir patyčių prevencija. Šia kampanija siekiame kurti saugesnę aplinką ne tik ugdymo įstaigose, bet ir suaugusių žmonių gyvenime, norime atkreipti dėmesį į šios problemos svarbą bei šviesti visuomenę.

Pagrindiniai kampanijos "BE PATYČIŲ" tikslai:

  • vykdyti švietėjišką veiklą, nukreiptą į mokyklų darbuotojus, mokinius bei jų tėvus;
  • informuoti visuomenę apie iniciatyvas Lietuvoje ir užsienyje, kurių pagalba galima efektyviai spręsti patyčių problemą;
  • kartu su partneriais keisti visuomenėje paplitusias patyčioms palankias nuostatas ir formuoti nuostatas nepalankias patyčioms.


Kampanijos BE PATYČIŲ veiklos:

Švietėjiškų renginių organizavimas – konferencijų, mokymų, seminarų vaikams, tėvams, mokyklų darbuotojams organizavimas bei vedimas.

Metodinės medžiagos rengimas bei platinimas. Yra išleista ir nemokamai platinama knygos apie patyčių prevenciją, edukaciniai filmukai, lankstinukai bei plakatai, kuriais siekiama atkreipti dėmesį į patyčių problemą.

Bendradarbiavimas su žiniasklaida, komentuojant su patyčiomis bei patyčių prevencija susijusius klausimus bei rengiant pranešimus spaudai.

Tyrimų apie patyčias vykdymas, stebėjimas bei jų rezultatų sklaida.

Bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis, besirūpinančiomis smurto ir patyčių prevencija, atsakingų valstybės institucijų skatinimas įsitraukti į patyčių problemos sprendimą. 

Bendradarbiavimas su kitų šalių iniciatyvomis prieš patyčias.