Patyčios – tai grupinis procesas, jame visuomet dalyvauja grupė vaikų. Vaikai, dalyvaujantys patyčiose, gali užimti vieną iš šių vaidmenų:

Taikinys – vaikas, kuris patiria kitų vaikų patyčias.
Skriaudėjas – tai yra tam tikras lyderis, kuris dažniau pradeda, inicijuoja patyčias ir ieško palaikymo, stengiasi įtraukti kitus.
Aktyvus šalininkas – vaikas, kuris palaiko patyčias, kuris prisijungia prie skriaudėjo (antrina jam), tačiau yra nelinkęs pirmas pradėti tyčiotis.
Šalininkas – palaiko tyčiojimąsi, pritaria jam ir jame dalyvauja, tačiau ne taip aktyviai, kaip skriaudėjas ar šalininkas.
Pasyvus šalininkas – pritaria patyčioms, tačiau aktyviai neįsitraukia.
Neutralus stebėtojas – tiktai stebi, kas vyksta. Stengiasi išlikti nuošalyje ir jeigu jo asmeniškai tai neliečia, stengiasi niekaip neįsivelti.
Galimas gynėjas – nepritariantis patyčioms vaikas, kuris norėtų padėti patyčias patiriančiam vaikui, bet nieko nedaro, greičiausiai bijodamas pats tapti patyčių objektu.
Gynėjas – vaikas, kuriam nepatinka patyčios ir kuris stengiasi padėti patyčias patiriančiam vaikui apsiginti arba bando sustabdyti payučias. Tai irgi neretai yra lyderis, kuris gali išdrįsti pasipriešinti skriaudėjams.