Bendradarbiavimas su tėvais

Svarbu įtraukti kuo daugiau tėvų į saugios mokyklos kūrimą. Dažnai tėvai, kurių vaikai tiesiogiai nedalyvauja patyčiose, net nepagalvoja, kad patyčios gali liesti ir jų vaikus. Tokie tėvai yra mažiau susidomėję socialiniu mokyklos gyvenimu, tačiau tai nereiškia, kad jų įtraukimas į patyčių problemos sprendimą nėra būtinas. Akcentuokite patyčių problemą ir stenkitės kalbėti apie ją su visų mokinių tėvais. Patyčios nėra asmeninė atskirų vaikų problema, tai problema, daranti įtaką visų mokyklos bendruomenės narių gyvenimui.

Organizuokite seminarus tėvams, kurių metu bus didinamas jų žinomumas apie patyčių reiškinį. Seminarų metu skatinkite diskusijas apie tai, kaip tėvai galėtų ugdyti vaikų socialinius įgūdžius, kelti jų savivertę  ir kt.

Skatinkite tėvus šnekėti su savo vaikais apie patyčias. Tėvai turėtų aiškiai parodyti vaikams, kad netoleruoja agresyvaus elgesio.

Praneškite tėvams apie įvairias veiklas, vykstančias mokykloje ir susijusias su patyčių prevencija. Šią informaciją galima skelbti mokyklos internetinėje svetainėje arba laikraštyje.

Pabrėžkite, kad sustabdyti patyčias nėra vieno žmogaus jėgoms ir labai svarbu, kad, bandydami spręsti patyčių situacijas, tėvai bendradarbiautų su mokykla.