Norinčius daugiau sužinoti apie patyčių prevenciją ir sustiprinti reagavimo į jas įgūdžius „Vaikų linijos“ specialistai kviečia mokytis nuotoliniuose mokymuose mokyklų bendruomenėms. Siūlome mokymus mokyklos darbuotojams ir mokinių tėvams. Mokymų aprašymus rasite paspaudę ant mokymų pavadinimo.

Dėl mokymų kreipkitės el. paštu: egle@vaikulinija.lt arba telefonu: +370 673 47440.

MOKYKLOS DARBUOTOJAMS
Draugiškos grumtynės, konfliktas ir patyčios – kada sakyti STOP?

Kam skirta: Mokyklos darbuotojams (mokytojams, administracijos atstovams, pagalbos mokiniui specialistams, nepedagoginiam personalui)

Trukmė: 2 akad. val.

Turinys: Mokymuose nagrinėsime, kuo patyčios skiriasi nuo kitų panašaus vaikų elgesio formų bei kodėl svarbu atskirti - stebime patyčias, draugiškas grumtynes ar konfliktą? Pasitelkę praktinius pavyzdžius analizuosime, kada privalu stabdyti tokį vaikų elgesį ir kaip pasirinkti konkrečiai situacijai tinkamus reagavimo būdus.

Ugdomos kompetencijos: Po mokymų dalyviai gebės įvardinti patyčių, draugiškų grumtynių ir konflikto skirtumus bei įtvirtins patyčių atpažinimo įgūdžius, sužinos, kaip pasirinkti reagavimo būdus, tinkamus stebimai elgesio formai.  

Mokymus veda: Vaikų linijos specialistai

Dalyvių skaičius: Iki 25 dalyvių

Daugiau informacijos: Draugiškos grumtynės, konfliktas ir patyčios – kada sakyti STOP? | Parduotuvė | palaikau.vaikulinija.lt

 

Reagavimo į patyčias ir žeminantį elgesį pagrindai

Kam skirta: Mokyklos darbuotojams (mokytojams, administracijos atstovams, pagalbos mokiniui specialistams)

Trukmė: 3 akad. val.

Turinys: Mokymuose nalizuodami praktinius pavyzdžius įtvirtinsime reagavimo į patyčias pagrindines žinias ir įgūdžius. Aptarsime, į ką svarbu atsižvelgti sužinojus arba pastebėjus patyčių atvejį. Apibrėšime pagrindinius reagavimo „čia ir dabar“ žingsnius, aptarsime galimybes reaguoti į patyčių situaciją pagal mokyklos nustatytą tvarką. Taip pat kalbėsime, kaip tyrinėjant ir sprendžiant patyčių atvejį išlaikyti pasitikėjimu grįstus santykius su mokiniais bei saugiai dalintis informacija, nepažeidžiant konfidencialumo principų.

Ugdomos kompetencijos: Mokymų dalyviai pagilins žinias apie reagavimą į patyčias ir kitokį žeminantį elgesį bei įtvirtins pagrindinius reagavimo įgūdžius. Taip pat pagilins žinias apie konfidencialumo principus ir gebės juos taikyti bendraujant su mokiniais, sprendžiant patyčių atvejus.

Mokymus veda: Vaikų linijos specialistai

Dalyvių skaičius: Iki 25 dalyvių

Daugiau informacijos: MOKYMAI MOKYTOJAMS Reagavimo į patyčias pagrindai | Parduotuvė | palaikau.vaikulinija.lt

Efektyvaus reagavimo į patyčias įgūdžių stiprinimas

Kam skirta: Mokyklos darbuotojams (klasių auklėtojams, administracijos atstovams, pagalbos mokiniui specialistams)

Trukmė: 3 akad. val.

Turinys: Pagrindiniai efektyvaus reagavimo į patyčias žingsniai apima tokio elgesio atpažinimą ir sustabdymą „čia ir dabar“, įvykusio patyčių atvejo užfiksavimą, ištyrimą, kalbantis su dalyvavusiais vaikais, pagalbos vaikams organizavimą bei tėvų įtraukimą į pagalbos procesą. Per mokymus išnagrinėsime konkretų patyčių atvejį nuo-iki: pasitelkdami vaizdinę medžiagą bei aktyvius mokymų metodus analizuosime vienoje paauglių klasėje įvykusias patyčias bei modeliuosime mokyklos darbuotojo elgesį stabdant pastebėtą patyčių situaciją, vedant pokalbį su patyčias patyrusiu ir jas iniciavusiu vaikais, į atvejo sprendimą įtraukiant tėvus ar globėjus.

Ugdmos kompetencijos: Dalyviai pagilins žinias apie pagrindinius efektyvaus reagavimo į patyčias žingsnius bei kaip juos praktiškai įgyvendinti, gebės struktūruotai reaguoti į pastebimas patyčių apraiškas, įgis efektyvaus pokalbio vedimo ir palaikymo įgūdžių. 

Mokymus veda: Vaikų linijos specialistai

Dalyvių skaičius: Iki 25 dalyvių

Daugiau informacijos: MOKYMAI MOKYTOJAMS Efektyvaus reagavimo į patyčias stiprinimas | Parduotuvė | palaikau.vaikulinija.lt

 

Mokinių elektroninės patyčios. Ką daryti mokyklos bendruomenei?

Kam skirta: Mokyklos darbuotojams: mokytojams, administracijos atstovams, pagalbos mokiniui specialistams

Trukmė: 2 akad. val.

Turinys: Mokymų metu kalbėsime, kas yra elektroninės patyčios, kaip jos gali pasireikšti, kuo skiriasi ir kuo gali būti panašios į fizinėje aplinkoje stebimas patyčių formas. Aptarsime, kaip kiekvienas galime reaguoti „čia ir dabar“ ir kokie reagavimo principai galioja visos mokyklos lygiu. Kalbėsime, kas padeda užkirsti kelią tokiam elgesiui plisti tarp mokinių. Žinias įtvirtinti padės praktinės užduotys.

Ugdomos kompetencijos: Mokymų metu aptartos temos padės atpažinti elektronines patyčias, numatyti aiškius reagavimo žingsnius, paskatinti stebinčiuosius elektronines patyčias tapti pozityviais stebėtojais, nepalaikančiais tokio elgesio.

Mokymus veda: Vaikų linijos specialistai

Mokymų kaina: 400 EUR

Dalyvių skaičius: Iki 25 dalyvių

Seksualinis priekabiavimas tarp mokinių. Kaip atpažinti ir reaguoti?

Kam skirta: Mokyklos darbuotojams: mokytojams, administracijos atstovams, pagalbos mokiniams specialistams, nepedagoginiam personalui

Trukmė: 2 akad. val.

Turinys: Mokymų metu pasitelkdami pavyzdžius iš mokyklinio gyvenimo kalbėsime apie tai, kas yra seksualinis priekabiavimas, kaip jis gali pasireikšti tarp mokinių, kuo skiriasi nuo kitokio žeminimo ar flirto. Nagrinėjamos situacijos padės aiškiau suprasti seksualinį priekabiavimą ir reagavimo į jį svarbą.

Ugdomos kompetencijos: Mokymų dalyviai gebės diferencijuoti tarp flirto, seksualinio priekabiavimo ir kitų žeminimo formų, įgis žinių, kada reakcija į tokį elgesį turėtų būti vieša, o kada geriau suveiktų asmeninis pokalbis su mokiniais.

Mokymus veda: Vaikų linijos specialistai

Dalyvių skaičius: Iki 25 dalyvių

Daugiau informacijos: MOKYMAI MOKYTOJAMS | Parduotuvė | palaikau.vaikulinija.lt

TĖVAMS, GLOBĖJAMS
Kada „juokinga“ tampa „skaudu“? Apie vaikų žeminantį elgesį ir reagavimą į jį

Kam skirta: Įvairaus amžiaus mokinių tėvams

Trukmė: 2 akad. val.

Turinys: Mokymų metu analizuosime įvairias bendravimo tarp vaikų apraiškas ir aiškinsimės, kuo skiriasi žeminantis elgesys nuo konflikto, pajuokavimo ar vaikų „nedraugavimo“. Aptarsime žeminančio elgesio, patyčių formas, vaikų vaidmenis vykstant patyčioms mokykloje ar kitoje fizinėje erdvėje. Taip pat gilinsimės, kokie ženklai gali byloti apie vaikų patiriamas patyčias, kada ir kaip suaugusiems reikia sureaguoti, jei vaikas jas stebi, patiria ar inicijuoja, bei kaip bendradarbiauti su mokykla, sprendžiant patyčių atvejus.

Ugdmos kompetencijos: Po mokymų tėvai turės daugiau žinių, kaip atskirti konfliktą, pajuokavimą ir patyčias bei kaip reaguoti, sužinojus, kad vaikas patiria, stebi ar pats inicijuoja patyčias.   

Mokymus veda: Vaikų linijos specialistai

Dalyvių skaičius: Iki 25 dalyvių

Daugiau informacijos: MOKYMAI TĖVAMS „Kada „juokinga“ tampa „skaudu“? Apie vaikų žeminantį elgesį ir reagavimą į jį“ | Mokymai | Parduotuvė | palaikau.vaikulinija.lt

Elektroninės patyčios. Ką daryti tėvams?

Kam skirta: įvairaus amžiaus mokinių tėvams 

Trukmė: 2 akad. val.

Turinys: Mokymų metu kalbėsime apie elektronines patyčias. Kur ir ką veikiant internete vaikus gali užklupti patyčios? Kaip jas atpažinti? Ką daryti susidūrus su jomis? Kaip kalbėtis su vaiku, jei jis stebi, patiria ar incijuoja tokį elgesį? Kartu mėginsime rasti atsakymus į šiuos ir kitus klausimus, kurie tėvams kyla apie (ne)pagarbų elgesį internete.

Ugdomos kompetencijos: Po mokymų tėvai turės daugiau žinių, kas yra elektroninės patyčios, kokiomis formomis jos gali pasireikšti, kaip atpažinti, kai vaikas su jomis susiduria, kokių veiksmų imtis, jei jei vaikas patiria patyčias ar tyčiojasi internete. 

Mokymus veda: Vaikų linijos specialistai

Dalyvių skaičius: Iki 25 dalyvių

Daugiau informacijos: MOKYMAI TĖVAMS "Patyčios internete: ką svarbu žinoti tėvams?" | Parduotuvė | palaikau.vaikulinija.lt