Kalbantis su patyčias patiriančiu vaiku:

  • Įvardinkite vaikui, kad jis turi teisę jaustis saugus mokykloje ir, kad kylantys neigiami jausmai yra suprantami.
  • Aptarkite įvykusį tyčiojimosi atvejį. Leiskite vaikui išsakyti, kas jam nutiko, kaip jis jaučiasi. Išreikškite supratimą ir palaikymą. O drauge surinkite informaciją apie tai, kas įvyko.
  • Drauge su vaiku sudarykite jo saugumo planą. Pirmiausia, aptarkite, kaip vaikas gali išvengti panašių situacijų. Antra, numatykite kartu, kaip vaikas galėtų elgtis, jei patyčios vyktų toliau. Susitarkite, kam vaikas gali papasakoti, jei tyčiojimasis nesiliauja. 
  • Įtraukite nukentėjusį vaiką į veiklas, užsiėmimus, kur jis turėtų progą daugiau bendrauti su kitais bendraamžiais. To tikslas – padėti tyčiojimąsi patiriančiam vaikui gauti bendraamžių paramą. 
  • Įtraukite į pagalbos teikimą vaikui svarbius, patikimus asmenis: bendraamžius, su kuriais jis draugauja, mokytojus, kuriais jis pasitiki ar kitus asmenis.
  • Stebėkite, kaip vaikui sekasi toliau.
  • Esant poreikiui susisiekite su tėvais: galima ir jiems trumpai nupasakoti apie įvykusį incidentą ir priemones, kurių ėmėsi mokykla.