Pokalbio su skriaudėjais gairės

Pagrindinis tikslas, bendraujant su vaiku, kuris skriaudžia kitus – padėti jam pakeisti savo elgesį  ir mokinti jį/ją kitokių, neagresyvių bendravimo būdų. Būtų naudinga, jei šis vaikas galėtų dalyvauti bendravimo įgūdžių, pykčio valdymo programoje.

Aptariant patyčių situaciją svarbu suprasti, kad pokalbis su skriaudėjų grupe nėra efektyvu, pokalbis turi vykti atskirai su kiekvienu vaiku.

Pokalbio aplinkos parinkimas: 

 • Nuspręskite, kur vyks pokalbis su skriaudėju.
 • Pasikvieskite vaiką pokalbiui, nedalyvaujant kitiems patyčių dalyviams.
 • Nuspręskite, kas iš suaugusiųjų galėtų dalyvauti pokalbyje. Iškilus poreikiui pasiūlyti pokalbyje dalyvauti ir kitiems pagalbą vaikui teikiantiems specialistams. Rekomenduojama, kad individualiame pokalbyje dalyvautų ne daugiau nei du suaugusieji.

Kalbantis su vaiku, kuris tyčiojasi: 

 • Pasidomėkite, ar vaikas numano, apie ką bus kalbama.
 • Praneškite žinomus faktus apie netinkamą vaiko elgesį, tačiau neįvardinkite, kas pranešė, kada, kokiomis aplinkybėmis ir pan. Svarbu laikytis konfidencialumo! Skatinimas atsiprašyti, klausinėjimas „kodėl tu taip padarei?“ ir kaltinimas gali tik pabloginti situaciją.
 • Būtinai pasakykite, kad toks elgesys nėra priimtinas ir priminkite, kokio elgesio iš jo tikimasi, kokios yra mokyklos taisyklės. Dažnai vaikai neįsiklauso į mokytojų žodžius, kadangi galvoja, kad mokytojai tiesiog „užsisėdo“. Todėl svarbu duoti suprasti, kad nepriimtinas yra ne jis, o jo elgesys.
 • Sužinokite, ko vaikas norėjo pasiekti savo blogu elgesiu ir kartu aptarkite, kaip kitą kartą jis/ji galėtų pasielgti norint pasiekti to paties tikslo nieko neskriausdamas/a. Informuokite, kad pagrindinis šio pokalbio tikslas – padėti pačiam vaikui liautis netinkamai elgtis.
 • Praneškite vaikui apie tolesnius veiksmus – tėvų ar globėjų informavimą, galimas nuobaudas, elgesio stebėjimą ir kt. Svarbu nediskutuoti su vaiku dėl nuobaudų.
 • Informuokite vaiką, kad jo elgesys bus stebimas. Paaiškinkite, kokių veiksmų bus imamasi, jei kils įtarimų dėl tolesnių patyčių.
 • Kartu su vaiku ir kitais susitikimo dalyviais parinkite kito susitikimo laiką

Atvejo stebėjimas: 

 • Praneškite apie poreikį stebėti vaiko elgesį pedagogams ir kitiems mokyklos darbuotojams.
 • Girkite ir „apdovanokite“ vaiką už gerą elgesį. „Šaunuolis, Andriau, puikiai šiandien darbuojiesi ir netrukdai kitiems vaikams“.
 • Pranešus tėvams ar globėjams apie netinkamą vaiko elgesį, informuokite juos ir apie pagalbos vaikui galimybes.
 • Jeigu patyčios tęsiasi, skriaudėjas tyčiojasi nuolatos, apie tai turėtų būti informuota mokyklos administracija. Skriaudėjas (o ne patyčių taikinys!!!) turi būti pervestas į kitą klasę, programą, arba pašalintas iš mokyklos.