Reagavimo į patyčias principai

Norint efektyviai stabdyti patyčias mokyklos bendruomenėje svarbu:

 • Aiškiai apibrėžti, kas yra patyčios, kad visi mokyklos darbuotojai vienodai suprastų, į kokį elgesį turi reaguoti;
 • Nustatyti aiškias taisykles, sukurti drausminimo sistemą;
 • Numatyti, kaip yra reaguojama į patyčias bei apmokyti mokyklos personalą;
 • Suburti specialistų komandą, kurie spręstų sudėtingesnius patyčių atvejus (kuomet nepakanka tik patyčias pastebėjusio mokyklos darbuotojo įsikišimo);
 • Veikti sistemingai.

Efektyvus reagavimas turi apimti tokias veiklas:

 • Reagavimą į „čia ir dabar“ vykstančias patyčias;
 • Užsitęsusių patyčių atvejų sprendimą;
 • Pagalbą skriaudžiamiems vaikams ir skriaudėjams;
 • Patyčių atvejų aptarimą su visais situacijos dalyviais.

Rekomenduotinas suaugusiųjų reagavimas, pastebėjus patyčių situaciją mokykloje:

 • Prieikite arti netinkamai besielgiančio moksleivio;
 • Užkirskite kelią netinkamiems veiksmams (pvz., atsistoti tarp skriaudžiamojo ir skriaudėjo);
 • Garsiai, aiškiai ir tvirtu tonu: liepti liautis, jūsų klausytis arba nutilti ir pan.;
 • Įvertinkite skriaudžiamo vaiko būklę;
 • Įvardinus netinkamą elgesį, priminkite, kad toks elgesys mokykloje netoleruojamas ir įspėkite skriaudėjus apie pasekmes.

Jei po patyčių situacijos yra kalbamasi su nukentėjusiu vaiku bei skriaudėju (-ais) – pokalbiai su kiekvienu vaiku turi vykti atskirai.