Olweus patyčių prevencijos programa

Olweus patyčių ir smurto prevencijos programa yra įgyvendinama mokyklose, siekiant mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas. Programos esmė – išmokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti. Taigi programoje dalyvaujančių mokyklų personalas apmokomas programos diegimo principų, aprūpinamas reikiama metodine medžiaga, yra gaunamos reguliarios instruktoriaus – specialiai apmokyto specialisto ─ konsultacijos bei suteikiama pagalba besityčiojantiems iš kitų ir skriaudžiamiems vaikams.

Olweus patyčių prevencijos programa trunka 18 mėnesių ir yra vykdoma 3 lygiais, todėl suformuojama aiški ir tvirta mokyklos bendruomenės nuostata patyčių atžvilgiu. Mokyklos personalui tinkamai pristatant ir įgyvendinant šią universalią programą, galima reikšmingai sumažinti patyčių mokykloje mastą, vykdyti jų prevenciją, pagerinti moksleivių tarpusavio santykius, sukurti mokykloje šiltą ir saugią aplinką.
Už šios programos įgyvendinimo Lietuvoje vykdymą atsakingas Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras. Daugiau informacijos apie Olweus patyčių ir smurto prevencijos programą galima rasti  internetinėje svetainėje www.sppc.lt

Antras žingsnis

Programa „ Antras žingsnis“   – tai socialinius-emocinius įgūdžius ugdanti bei stiprinanti programa. Jos esmė - mažinti vaikų agresyvų elgesį, išmokyti vaikus susitvarkyti su savo jausmais, atsispirti impulsyviam elgesiui, išspręsti konfliktus, išspręsti problemas ir suprasti savo elgesio pasekmes. Pasak mokytojų, savo klasėje dirbusių su „Antro žingsnio programa“, per programą vaikai išmoko būti laisvesni, nebijoti reikšti savo nuomonę, surasti daugiau ir įvairesnių sprendimų,  išmoko reikšti savo jausmus žodžiu, o ne muštynėmis, sumažėjo agresyvių konfliktų sprendimo variantų, be to, vaikai, dalyvaujantys programoje,  gebėjo labiau sukaupti dėmesį, pradėjo geriau mokytis.  Jau šiandien yra patvirtinta specialistų, kad yra tiesioginis ryšys tarp  vaikų socialinių – emocinių įgūdžių bei pasiekimų moksle.

Programą „Antras žingsnis“ (Second step) nuo 2004 metų vykdo Paramos vaikams centras. Tai struktūruota, aiški, paprasta naudoti,  įdomi ir duodanti realią naudą vaikams programa. Daugiau apie ją sužinosite Paramos vaikams centro svetainėje www.pvc.lt

Zipio draugai

„Zipio draugai“ – tai programa, skirta 5-7 metų vaikų socialinių ir sunkumų įveikimo įgūdžiams ugdyti. Tikima, kad įveikimo įgūdžiai, susiformavę tokiame ankstyvame amžiuje, išliks ir paauglystėje bei suaugus.

Programa įgyvendinama priešmokyklinėse grupėse arba pirmose pradinės mokyklos klasėse. „Zipio draugų“ valandėles veda specialų parengimo kursą baigę pedagogai. Paprastai programa trunka 24 savaites; per savaitę vaikai dalyvauja vienoje 45 minučių trukmės valandėlėje.

Programa remiasi šešių pasakojimų ciklu, pavadintu ,,Zipio draugai". Zipis yra vabaliukas, o jo draugai – keletas mažų vaikų. Pasakojimuose jie susiduria su daugumai vaikų pažįstamais dalykais: draugyste, bendravimu, vienatve, patyčiomis, pasikeitimų ir netekties, susidūrimo su dar nepatirtais dalykais  išgyvenimu. Kiekvienas pasakojimas ryškiai spalvingai iliustruotas.

Programą yra patvirtinusi Pasaulinė sveikatos organizacija bei programoje dalyvaujančių šalių vyriausybės. Daugiau informacijos: Viešoji įstaiga „Vaiko labui“, www.vaikolabui.lt

Big Brothers Big Sisters

Tai viena iš 10-ies efektyviausių prevencinių programų pasaulyje. Programos esmė - savanoriška individuali pagalba vaikams, kur kruopščiai atrinktas ir specialiuose mokymuose apmokytas savanoris individualiai bendrauja su jam paskirtu 7-14 m. vaiku ir padeda jam įveikti įvairius gyvenimiškus ir lengvus psichologinius sunkumus, o jų bendravimą prižiūri ir konsultuoja specialistai.

Programa padeda vaikams ir paaugliams, kuriems reikia palaikymo ir teigiamo suaugusio žmogaus pavyzdžio. Šiems vaikams padeda juos išklausantys, suprantantys, palaikantys, draugiški ir išmokantys, kaip elgtis įvairiose gyvenimiškose situacijose, žmonės. „Big Brothers Big Sisters“ programoje tokiais žmonėmis tampa programos savanoriai – Didieji draugai. Programos savanoriu gali tapti kiekvienas atsakingas, brandus, suprantantis vaiko poreikius ir norintis jam padėti žmogus, sulaukęs 18 ar daugiau metų ir praėjęs atranką.

Programoje berniukai draugauja su savanoriais vaikinais, o mergaitės – su savanorėmis merginomis. Vaikas ir savanoris susitinka kartą per savaitę ir kartu praleidžia ne mažiau kaip dvi valandas. Susitikę jie daug kalbasi ir veikia tai, ką kartu vaikai susitikę draugai: plepa, vaikšto po miestą, piešia, sportuoja, aptaria rūpimus klausimus ir kt. Vaiko ir savanorio draugystę profesionaliai prižiūri ir draugauti padeda programos koordinatoriai.

Savanoriai palaiko vaikus, kai šiems sunku, padeda atskirti gėrį nuo blogio. Išklausantys , supratingi ir tolerantiški jie leidžia vaikams atsiskleisti, papasakoti savo bėdas, atsako į jiems rūpimus klausimus. Taigi draugystė su Didžiuoju draugu vaikui tampa rimta paspirtimi tolimesniam gyvenimui.

Daugiau informacijos:

Paramos vaikams centras www.pvc.lt ir www.bbbs.lt

FRIENDS

„Friends“ yra didžiausia Švedijoje patyčių prevenciją vykdanti nevyriausybinė organizacija. Ją 1997 m. įkūrė Sara Damber. Šios organizacijos specialistai rengia mokymus apie patyčių prevenciją, konsultuoja mokyklas, vaikų darželius ir sporto mokyklas visoje šalyje. 

Prevencijos programa „Friends“ vykdoma etapais, pagal iš anksto apgalvotus ilgalaikius veiksmus, skirtus konkrečiai mokyklai. Į programos įgyvendinimą mokykloje yra įtraukiami visi bendruomenės nariai: visas mokyklos darbuotojų kolektyvas ir administracija, taip pat mokiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai). Programos įgyvendinimas vienoje mokykloje trunka trejus metus. Programos įgyvendinimas mokyklose kasmet prasideda moksleivių ir darbuotojų apklausa apie saugumo jausmą mokykloje ir žeminančio elgesio patirtis. Taip pat kiekvienais mokslo metais mokykloje vykdomi mokymai visiems mokyklos darbuotojams, klasių auklėtojams. susitikimai su tėvais, globėjais, rūpintojais, mokyklos darbuotojai planuoja ir aptaria prevencijos veiklas darbo grupėse. 

Daugiau informacijos: https://friends.vaikulinija.lt/