Klasės atmosfera ir tai, koks elgesys vyrauja klasėje, priklauso tiek nuo pačių mokinių, tiek nuo klasės auklėtojo. Ką gali padaryti klasės auklėtojas, norėdamas kurti draugiškus, palaikančius santykius tarp mokinių? 

Skatinkite mokinius bendradarbiauti

Tam gali padėti įvairios veiklos, kurių metu vaikai atlieka užduotis ne individualiai, o poromis ar nedidelėmis grupelėmis. Tai padeda mokyti vaikus priimti kitus, įtraukti į veiklas mažiau populiarius ir mažiau įsitraukiančius vaikus. Bendradarbiavimo tarp mokinių skatinimas mažina atskirų mokinių izoliacijos, atstūmimo galimybę.

Atpažinkite, įvardinkite ir pastiprinkite pageidaujamą, draugišką mokinių elgesį

Jeigu norime, kad vaikai dažniau bendrautų draugiškai, svarbus yra tinkamo elgesio pastebėjimas ir paskatinimas. Vertinga yra pagirti vaiką, kuris užstojo skriaudžiamą vaiką, išdrįso ir sustabdė skriaudėjus. Jeigu tokio teigiamo vaikų elgesio nepastebėsime, tai vaikai mažiau ir stengsis padėti skriaudžiamam vaikui. Taip pat labai svarbu yra atkreipti dėmesį ir pagirti vaiką už tai, kad vaikas kreipiasi pagalbos sau, ar praneša apie atvejus, kuomet yra tyčiojamasi iš kitų vaikų.

Rodykite vaikams draugiško ir pagarbaus elgesio pavyzdį

Vienas iš svarbių elgesio mokymosi būdų yra kitų žmonių elgesio stebėjimas, vadinamas “mokymusi stebint”. Vaikai labai daug elgesio mokosi stebėdami suaugusiuosius – pirmiausiai tėvus, o vėliau ir kitus suaugusiuosius: darželio auklėtojus, mokytojus. Todėl mokytojo bendravimas yra vienas iš svarbių elgesio modelių vaikams. Labai puiku, jei mokytojo bendravimas su kitais yra paremtas pagarba. Problemos gali kilti tuomet, kai mokytojas pats žemina ar nepagarbiai elgiasi su vaikais ar kitais suaugusiais. Pavyzdžiui, jei mokytojas atvirai žemina vaikus, vadindamas juos „nemokšomis”, „žiopliais”, sunku tikėtis, kad tai girdėdami vaikai išmoks pagarbaus elgesio su kitais.

Kalbėkite su vaikais apie draugišką elgesį ir bendrai apie tarpusavio bendravimą

Sistemingos klasės valandėlės apie draugystę, toleranciją, bendravimo metu kylančius sunkumus bei kaip juos galima  konstruktyviai įveikti taip pat gali prisidėti prie draugiškos atmosferos klasėje kūrimosi.

Organizuokite įvairius renginius vaikams

Tai gali būti išvykos, teminės popietės, vakaronės ir pan. Bendra laisvalaikio veikla taip pat sudaro sąlygas vaikams patirti pozityvių įspūdžių, mokytis kartu būti.