1. Mokykite vaikus, kaip reaguoti į patyčias. Jei iš vaiko nuolat tyčiojamasi, jam gali būti sunku apsiginti ir pasipriešinti patyčioms. Vaikams galima rekomenduoti:
  • Į įžeidimus, erzinimą, prasivardžiavimą reaguoti sakant „Oho“, „Tai tavo nuomonė“, „Galbūt“. Neparodyti skriaudėjui, kad jis nuliūdino savo elgesiu.
  • Aiškiai ir garsiai pasakyti „Ne“, jei kažkas verčia daryti, ko nenori daryti. Stovėti išsitiesus ir žiūrėti tiesiai į akis.
  • Pasitraukti iš patyčių situacijos. Ramiai apsisukti ir išeiti.
  1. Kelkite moksleivių pasitikėjimą savimi. Patyčių aukos neretai pasižymi menkesne savigarba, nepasitikėjimu savo jėgomis. Todėl vienas iš būdų stiprinti šiuos vaikus – didinti savo vertės jausmą: pastebėkite tas situacijas, kuriose vaikas yra sėkmingas, pagirkite už tai, paskatinkite užsiimti tomis veiklomis, kuriomis pats vaikas nedrįsta užsiimti.
  2. Įtraukite visus vaikus į grupės/ klasės veiklą. Patyčias patiriantys vaikai dažnai būna klasės atstumti. Todėl svarbu mokymosi procese naudoti įvairius būdus vaikų bendradarbiavimui skatinti, kad atstumtas vaikas įsitrauktų į darbą su klasiokais.