Neretai patyčių situacijų stebėtojai skatina arba prisideda prie patyčių, užuot jas sustabdę. Suteikus jiems tinkamą informaciją bei instrukcijas, kaip reaguoti, galima stebėtojus konstruktyviai įtraukti į efektyvų patyčių stabdymą.

  • Didinkite klasės lyderių įsitraukimą. Mokiniai turi suprasti, kad patyčios daro didelę įtaką visai mokyklai ir kad kiekvienas yra atsakingas už tai, kad jos būtų sustabdytos. Galite kreiptis pagalbos į klasės lyderius, kurie imtųsi aktyvaus vaidmens stabdant patyčias. Reikėtų mokyti lyderius, kaip jie galėtų įsikišti į patyčių  situaciją ir apginti auką. Stabdydami patyčias mokiniai galėtų priminti, kokios klasėje galioja taisyklės dėl tyčiojimosi ir liepti tučtuojau liautis.
  • Paaiškinkite stebėtojų atsakomybę dėl vykstančių patyčių. Yra svarbu pasakyti, kad patyčių stebėjimas yra vienas iš būdų skatinti patyčias ir prie jų prisidėti. Būtina parodyti, jog visi yra atsakingi už tai, kas vyksta jų klasėje.
  • Įvardinkite, koks stebėtojų elgesys gali padėti sustabdyti patyčias. Pavyzdžiui, atsisakyti dalyvauti patyčiose, garsiai įvardinti skriaudėjui, kad jis tyčiojasi ir toks elgesys yra netinkamas. Svarbu skatinti neagresyvius stebėtojų reagavimo į patyčias būdus ir priminti, kad gindami auką jie neturėtų patys tapti skriaudėjais.
  • Skatinkite informuoti suaugusiuosius apie patyčias. Jei stebėtojas bijo pasipriešinti skriaudėjui, tuomet apie patyčias jis turėtų pranešti suaugusiems kaip tik įmanoma greičiau.
  • Skatinkite bendravimą tarp stebėtojų ir potencialių aukų. Jei vaikas turi draugiškus santykius su skriaudžiamu vaiku, tai patyčių situacijoje jis bus labiau linkęs jį ginti.