Į patyčių situacijų sprendimą yra svarbu, o neretai ir būtina įtraukti tėvus. Nėra vienareikšmiško atsakymo, kada pranešti tėvams, apie tai, kad jų vaikas patiria patyčias ar tyčiojasi iš kitų. Yra gerai, kuomet pačios mokyklos viduje tarp visų mokytojų yra priimamas bendras sprendimas, kada ir kokiais atvejais tėvai yra informuojami ir įtraukiami. Jei nėra visos mokyklos mastu priimto sutarimo – jį galite priimti kartu su savo auklėjamosios klasės tėvais, jų atsiklausdami ir su jais sutardami, kokiose situacijose jiems bus pranešama apie klasėje vykstančias patyčias.

Pokalbis su patyčias patyrusio vaiko tėvais

Tėvai, kurių vaikai patiria ar patyrė patyčias gali išgyventi gėdos, bejėgiškumo jausmus, taip pat jie gali jausti pyktį bei norą, kad patyčios kuo greičiau liautųsi. Pokalbio metu labai svarbu suteikti kuo daugiau palaikymo patyrusių patyčias vaikų tėvams ir aiškiai parodyti, kokių veiksmų bus imamasi tam, kad skriaudėjai būtų sustabdyti.

 • Visų pirma svarbu iš tėvų surinkti papildomos informacijos – ką jie žino apie vykusias patyčias, ką jiems pasakojo vaikas ar ką jie patys yra pastebėję.
 • Aptarkite su tėvais, ką jūs ar kiti mokyklos darbuotojai toliau planuoja daryti dėl šios situacijos mokykloje.
 • Kurkite pozityvų kontaktą ir kvieskite tėvus bendradarbiauti – jums ar kitiems mokyklos darbuotojams pranešti, jei ką nors vėl pastebėtų ar sužinotų.
 • Nepalikite nuošalyje tėvų jausmų – tėvams svarbu gauti jūsų palaikymą, išgirsti apgailestavimą dėl to, kas nutiko.
 • Po kurio laiko susisiekite, pasiteiraukite, kaip sekasi vaikui bei praneškite, jeigu patys pastebėjote pasikeitimų.
Pokalbis su besityčiojančio vaiko tėvais

Tėvams nėra lengva išgirsti apie tai, kad vaikas elgiasi netinkamai. Taip pat gali būti, kad tėvai mato savo vaiko elgesį namuose ir jis yra skirtingas nuo to, ką pasakoja mokytojas apie vaiko elgesį mokykloje. Reikėtų suprasti, kad tėvai gali ne iš karto priimti mokytojo žodžius bei imtis tinkamų veiksmų.

 • Pokalbio metu galite susidurti su stipriomis tėvų reakcijomis (pasipiktinimu, kaltinimu, pastangomis apginti vaiką ir pan.), todėl svarbu būtų pokalbiui pasiruošti iš anksto ir labai konkrečiai apgalvoti, ką norite tėvams pasakyti.
 • Be kaltinimų, kiek įmanoma ramiau informuokite tėvus, kas konkrečiai nutiko ar buvo pastebėta.
 • Įvardinkite, kokių veiksmų tokiose situacijose imasi mokyklos darbuotojai, kokios yra galimos pasekmės.
 • Kurkite pozityvų kontaktą ir kvieskite tėvus bendradarbiauti. Pasakykite, kad tik bendromis pastangomis galima konstruktyviai pakeisti netinkamą vaiko elgesį.
 • Aptarkite su tėvais, kokių veiksmų jie galėtų imtis, siekdami padėti savo vaikui.
 • Suteikite tėvams palaikymo ir išreikškite savo palankų nusiteikimą, jog jų vaikas pakeis savo elgesį.
 • Jokios kritikos!
 • Po tam tikro laiko pakartotinai susisiekite, pasiteiraukite, kaip tėvų nuomone keičiasi situacija ir įvardinkite, kokius pokyčius jūs pastebėjote.