Pokalbio aplinkos parinkimas:

 • Nuspręskite, kur vyks pokalbis su nukentėjusiuoju. Labai svarbu sudaryti kuo palankesnes sąlygas, kad vaikas jaustųsi saugiai. Nereikėtų panašaus susitikimo rengti per pertrauką, taip pat dažnai mokinių lankomoje vietoje.
 • Pasirūpinkite, kad kiti mokiniai nesužinotų apie planuojamą susitikimą. Laikytis konfidencialumo!

Kalbantis su patyčias patiriančiu vaiku:

 • Pokalbio metu paaiškinkite, kad jis turi teisę mokykloje jaustis gerai ir kad elgesys, kurį patiria, netoleruotinas.
 • Aptarkite įvykusį tyčiojimosi atvejį. Leiskite vaikui išsakyti, kas jam nutiko, kaip jis jaučiasi. Išreikškite supratimą ir palaikymą. O drauge surinkite informaciją apie tai, kas įvyko.
 • Kartu su vaiku sudarykite „laikinojo saugumo planą“ – nuspręskite, kokių vietų jam reikėtų vengti pertraukų metu, kokiose jis galėtų jaustis saugiai, ką vaikui daryti prasidėjus patyčioms ir kt. Susitarkite, kam vaikas gali papasakoti, jei tyčiojimasis nesiliauja. Šis planas – tik laikina pagalba siekiant, kad vaikas pasijustų geriau.
 • Prireikus pasiūlykite vaikui kitų specialistų pagalbą.
 • Pokalbio su vaiku metu svarbu gauti jo sutikimą iškilus būtinybei informuoti tėvus ar globėjus apie patyčių faktą. Vaikui gali būti svarbu, kad pranešant minėtą informaciją tėvams greta būtų pasitikėjimą keliantis mokyklos darbuotojas.

Atvejo stebėjimas: 

 • Įtraukite nukentėjusį vaiką į veiklas, užsiėmimus, kur jis turėtų progą daugiau bendrauti su kitais bendraamžiais. To tikslas – padėti tyčiojimąsi patiriančiam vaikui gauti bendraamžių paramą. 
 • Įtraukite į pagalbos teikimą vaikui svarbius, patikimus asmenis: bendraamžius, su kuriais jis draugauja, mokytojus, kuriais jis pasitiki ar kitus asmenis.
 • Kartu su kitais specialistais stebėkite, kaip vaikui sekasi toliau.
 • Prireikus konsultuokitės su kitais specialistais, praneškite informaciją vaiko tėvams ar globėjams, informuojant apie kitas pagalbos vaikui galimybes.