Nors elektroninės patyčios neretai įvyksta už mokyklos ribų – vaikams būnant namuose ir bendraujant internetu, mokyklos vaidmuo sprendžiant elektroninių patyčių atvejus yra svarbus. Neretai elektroninės patyčios yra susijusios su mokykloje vykstančiomis patyčiomis, o skriaudėjai ir patyčių stebėtojai būna pažįstami ar mokosi toje pačioje mokykloje.

Jei sužinojote apie elektronines patyčias:

  • Įvertinkite grėsmę vaikui, jo sveikatai. Grasinimų ir persekiojimo atveju galima kreiptis į policiją.
  • Surinkite informaciją: Ar aišku kas skriaudžia? Kokiu būdu? Kiek mokinių įsitraukę? Kiek laiko vyksta? Jeigu yra žinoma,kas skriaudžia, tuomet kokia yra nukentėjusio-skriaudėjo santykių istorija? Kuo daugiau mokyklos darbuotojai turi informaijos, tuo aiškesnis yra veiksmų planas – sunkumai ir nesusipratimai gali atsirasti tuomet, kai situacija nėra išsiaiškinta iki galo.
  • Praneškite skriaudėjo ir nukentėjusio vaiko tėvams. Jei nutariama, kad nepakanka pranešti telefonu, tuomet reikėtų inicijuoti atskirus pokalbius su nukentėjusio vaiko ir skriaudėjo tėvais. 
  • Informuokite patyčias patiriantį vaiką ir jo tėvus apie galimus problemos sprendimo būdus ir organizacijas, į kurias galima kreiptis. Visada rekomenduojama išsaugoti įrodymus (pavyzdžiui, skriaudėjo žinutę, laišką). Elektroninių patyčių įrodymai gali būti saugojami kitiems neprieinamoje vietoje, tarkime, mokyklos darbuotojo kompiuteryje. Išsaugojus įrodymus svarbu pašalinti žalingą, žeminančią informaciją iš viešos kitiems prieinamos elektroninės erdvės. Pavyzdžiui, jeigu prie nuotraukos yra prirašomi žeidžiantys komentarai, pakanka padaryti ekrano nuotrauką („print sreen“), o pačius komentarus ištrinti ir/arba pranešti apie netinkamą kitų elgesį ir įžeidinėjimus svetainės administratoriui.
  • Suteikite elektronines patyčias patyrusiam vaikui galimybę gauti emocinę ar psichologinę pagalbą, pavyzdžiui, pasiūlykite kreiptis į mokykloje dirbantį psichologą.
  • Informuokite apie pasekmes už netinkamą elgesį bei taikykite jas skriaudėjui ir jo tėvams.
  • Apsaugokite nukentėjusį vaiką nuo galimo skriaudėjo keršto, t.y. aptarkite su vaiku ar jo tėvais mokinio saugumo planą.
  • Kalbėkitės su vaikais stebėtojais apie jų vaidmenį elektroninių patyčių situacijose. Kartais elektroninių patyčių atvejus stebi beveik visi klasės vaikai, svarbu su jais pakalbėti, kokia yra jų atsakomybė patyčių situacijose ir kaip jie gali prisidėti prie elektroninių patyčių sustabdymo.