Nesvarbu, kokios profesijos esate, kiek dažnai tenka bendrauti su vaikais, ar turite vaikų – jūs galite prisidėti prie to, kad patyčių tarp vaikų būtų mažiau.

Būkite pagarbaus ir tolerantiško bendravimo pavyzdžiu

Suaugusių elgesio pavyzdys yra labai svarbus vaikams – juk vaikai mokinasi visų pirma stebėdami savo aplinkos žmones. Jei suaugęs pats nepagarbiai bendrauja su kitais, vartoja pravardes, demonstruoja netoleranciją kitų žmonių atžvilgiu, rašo žeminančius komentarus po straipsniais – tikėtina, kad ir vaikai taip pat bendraus ne tik su savo bendraamžiais tiek realioje, tiek virtualioje erdvėje, bet ir su suaugusiais žmonėmis. Tad labai svarbu, kad patys suaugusieji demonstruotų tokį elgesį, kokio jie tikis iš vaikų.

Reaguokite į stebimas patyčias
 • Pamatyti patyčias, vykstančias tarp vaikų namuose, gatvėje, mokykloje gali kiekvienas suaugęs. Nesvarbu, ar pažįstate patyčiose dalyvaujančius vaikus, ar ne – jūsų įsikišimas į patyčių situaciją gali padėti vaikams jaustis saugesniems.
 • Nepraeikite pro šalį, jei matote, kad vaikai kabinėjasi vienas prie kito. Jūsų abejingumas gali būti suprastas kaip pritarimas tokiam elgesiui. O patyčias patiriantys vaikai, matydami, kad šalia esantys suaugusieji nereaguoja į patyčias, gali jaustis beviltiškai ir turintys patys vieni tvarkytis su patiriamomis patyčiomis;
 • Jei abejojate, ar taip vaikai žaidžia, ar skriaudžia vienas kitą, paklauskite jų, ką jie daro. Jei matote, kad kažkuris vaikas atrodo nuskriaustas, pasiūlykite jam savo pagalbą. Kartais užtenka paprasto suaugusiojo dėmesio, kad vaikai bent kuriam laikui nustotų kabinėtis prie kito vaiko.
 • Norint sustabdyti patyčias reikia 1) prieiti arti netinkamai besielgiančio vaiko; 2) užkirsti kelią netinkamiems veiksmams (pavyzdžiui, atsistoti tarp skriaudžiamojo ir skriaudėjo); 3) garsiai, aiškiai ir tvirtu tonu paprašyti liautis taip elgtis.
Kalbėkitės su vaikais apie patyčias

Yra vertinga su įvairaus amžiaus vaikais kalbėtis, diskutuoti apie patyčias ir kitą agresyvų elgesį – tokių pokalbių metu galite išgirsti vaikų nuomonę apie patyčias ir tarpusavio agresiją, o taip pat ir patys pasakyti, ką jūs manote apie tokį elgesį, kaip kitaip vaikai galėtų bendrauti – be patyčių ir agresijos. Kalbėkite su vaikais:

 • Kas yra patyčios, kur su jomis galima susidurti, kokios gali būti patyčių pasekmės.
 • Kodėl vaikai tyčiojasi vienas iš kito? Padėkite vaikui suprasti, kad bendrauti galima ir kitaip – draugiškai, be patyčių ir kad toks bendravimas padeda jaustis saugesniems visiems vaikams.
 • Kaip galima elgtis, jei vaikas stebi patyčias? Svarbu įvardinti, kad pasyvus patyčių stebėjimas gali būti laikomas pritarimu patyčioms.
 • Į ką vaikas gali kreiptis pagalbos, jei patiria patyčias.  Skatinkite vaiką nekentėti vienam patyčių situacijose. 
Prisidėkite prie mokyklos darbuotojų pastangų kuriant saugią aplinką

Aptarkite su savo vaiku mokyklos tvarką ir taisykles. Parodykite, kad gerbiate taisykles, ir padėkite vaikui suprasti, kodėl jos yra būtent tokios.

Įtraukite savo vaiką į tinkamo elgesio namie taisyklių kūrimą.

 • Kalbėkite su savo vaiku apie prievartą, agresiją, kurią jis mato per televiziją, vaizdo žaidimuose, mokykloje ir pan.
 • Padėkite savo vaikui suvokti agresyvaus elgesio padarinius, žalą.
 • Mokykite savo vaiką spręsti problemas neagresyviais būdais.
 • Padėkite savo vaikui rasti būdų, kaip išreikšti pyktį nežeidžiant kitų žmonių nei žodžiu, nei fiziškai.
 • Atkreipkite dėmesį į bet kokį savo vaiko elgesį, keliantį nerimą.
 • Būkite atviri bendrauti su savo vaiku.
 • Išklausykite savo vaiką, jei jis dalijasi savo rūpesčiais.
 • Būkite įsitraukę į savo vaiko mokyklos gyvenimą, bendraukite su jo mokytojais, lankykitės susirinkimuose.
 • Įsitraukite į įvairią mokyklinę veiklą, kuria sprendžiama smurto, patyčių problema.