Ar esi kada nors turėjęs pravardę?
Ar pažįsti bent vieną vaiką mokykloje, kurio bijo kiti vaikai? Pavyzdžiui, dėl to, kad jis skriaudžia, užgaulioja ar apstumdo kitus.
Ar esi kada nors kitą vaiką pavadinęs užgauliu žodžiu, pavyzdžiui, „žąsinas“, „žioplys“ ar pan.?
Ar tave kada nors yra apkalbinėję kiti klasės vaikai?
Ar pažįsti vaiką, kuriam nemiela eiti į mokyklą, nes klasės vaikai prieš jį susimokę ir nebendrauja su juo?

Jei bent į vieną klausimą atsakei teigiamai – vadinasi, tau jau yra tekę susidurti su patyčiomis ir tu gali įsivaizduoti, kas tai yra.

Taigi patyčios – įvairus elgesys, kai vaikai žemina, skaudina vieni kitus. Tai gali būti kabinėjimasis, pravardžiavimas, erzinimas, stumdymas, mušimas, pinigų atiminėjimas, kuprinės, sąsiuvinių ar kitų daiktų atiminėjimas, apkalbinėjimas, ignoravimas, gąsdinimas, piktų, erzinančių SMS žinučių ar elektroninių laiškų siuntinėjimas.

Kartais patyčios gali atrodyti panašios į draugų pajuokavimus ar draugiškus patraukimus per dantį. Tačiau patyčios nėra humoro forma! Kai juokaujama, linksma būna abiem žmonėms, o tyčiojantis linksma tik vienam vaikui – kitas tuo metu jaučiasi labai įskaudintas.

Svarbiausi patyčių ypatumai
  • Patyčios apima tyčinius veiksmus. Tai reiškia, kad vaikas, kuris tyčiojasi, dažniausiai supranta, kad savo veiksmais skaudina kitą ir daro tai sąmoningai.
  • Šis elgesys yra pasikartojantis. Agresyvus veiksmas, kuris įvyko vieną kartą, dar nėra patyčios. Patyčiomis vadiname tą elgesį, kuris vyksta  sistemingai tam tikrą laiką. 
  • Patyčių situacijoje yra psichologinė ar fizinė jėgos persvara. Vadinasi, puolamas vaikas jaučiasi silpnesnis už skriaudėjus ir negali apsiginti nuo jų. Pavyzdžiui, vaikas yra skriaudžiamas fiziškai stipresnio vaiko, arba vienas vaikas yra puolamas kelių žmonių ir kt. Taigi patiriančiajam patyčias sunku pačiam išspręsti šią problemą, todėl būtina, kad į tai įsitrauktų ir jam pagelbėtų kiti žmonės.

 

Patyčių vietos

Pagalvok: kur tau yra tekę matyti vykstančias patyčias ar net pačiam jas patirti? Namuose? Mokykloje? Mokyklos kieme? Sporto salėje? Bibliotekoje? Autobuse, važiuojant į mokyklą ar iš jos?

Patyčios gali vykti bet kurioje iš čia išvardytų vietų – mokykloje, kieme, kitose vietose, kur renkasi vaikai, internete. Patyčioms labai svarbūs stebėtojai, todėl su patyčiomis gali susidurti tose vietose, kur yra daugiau vaikų. Todėl dažniausiai su jomis susiduriama mokykloje: per pamokas ar pertraukas klasėse, koridoriuose, sporto salėje ir valgykloje. Kad ir kaip būtų apmaudu, mokykla yra ta vieta, kur ne tik gali daug ko išmokti, susitikti ir pabendrauti su draugais, bet ir susidurti su labai skaudžiais dalykais.

Ar pastebėjai, kad patyčios, vykstančios mokykloje, labai dažnai vyksta tokiu metu ir tokioje vietoje, kai suaugusieji nemato, kas vyksta? Arba tokioje vietoje, kur suaugusieji net nesistengia sustabdyti besityčiojančių vaikų? Taip yra todėl, kad besityčiojantys vaikai neretai puikiai supranta, kad toks elgesys yra netinkamas ir nepageidaujamas, todėl vengia viešumo. Ypač vengia suaugusiųjų įsikišimo. Juk suaugusieji gali ne tik sustabdyti netinkamą elgesį, bet ir imtis atitinkamų drausminimo priemonių.

Patiri ar stebi patyčias? Nori su kuo nors apie tai pasikalbėti?
Kreipkis į „Vaikų liniją“ nemokamu telefonu 116 111 kasdien nuo 11 iki 23 val. arba prisijunk prie „Vaikų linijos“ svetainės vaikulinija.lt ir parašyk mums laišką, susirašinėk pokalbiais internetu su budinčiais konsultantais arba pabendrauk su bendraamžiais „Vaikų linijos“ diskusijų forume.