Kaip dalyvauti „Veiksmo savaitėje“?

Kiekvienais metais kovo pabaigoje „Vaikų linija“ inicijuoja „Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ“, kurios pagrindinis tikslas – keisti visuomenės nuostatas iš palankių patyčioms į nepalankias.

„Veiksmo savaitėje“ gali dalyvauti bet kuri organizacija, švietimo įstaiga ar įmonė, palaikanti gyvenimo be patyčių idėją. Prisidėti galima tiek organizuojant seminarus, konkursus ar kitas veiklas, skirtas patyčių prevencijai, tiek finansiškai, paslaugomis/prekėmis ar morališkai palaikant iniciatyvą.

„Vaikų linija“ kaip „Veiksmo savaitės“ organizatorius inicijuoja ir koordinuoja partnerių susitikimus, apibendrina ir viešina naujienas apie „Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ“.

„Veiksmo savaitėje“ kasmet dalyvauja:

  •   partneriai – nevyriausybinės organizacijos, valstybės institucijos, verslo įmonės, kitos organizacijos, „Veiksmo savaitės“ metu pristatančios įvairias veiklas vaikams, tėvams ar mokytojams, kurios skirtos patyčių prevencijai.
  •   dalyviai – įvairios švietimo įstaigos (vaikų darželiai, mokyklos, gimnazijos, kt.), savo bendruomenėms rengiančios patyčių prevencines veiklas per „Veiksmo savaitę“;
  •   draugai – visuomenėje žinomos asmenybės, savo autoritetu prisidedančios prie „Veiksmo savaitės“ misijos viešinimo;
  •   rėmėjai – žmonės ir įmonės, palaikančios „Veiksmo savaitę“ finansiškai ar savo prekėmis/paslaugomis.

Prie iniciatyvos „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“ kviečiame prisijungti kiekvieną žmogų ar organizaciją, norinčią stabdyti patyčias ir užkirsti kelią neigiamiems patyčių padariniams!

 

Kilus klausimams dėl registracijos ar dalyvavimo „Veiksmo savaitėje BE PATYČIŲ“ galite rašyti el. paštu info@bepatyciu.lt arba skambinti telefonu: +37067624114