Iniciatorius

Vaikų Linija

Iniciatyvos partneriai

Švietimo ir mokslo ministerija, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga, Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, „Skalvijos“ kino centras, Paramos vaikams centras, Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Lietuvos mokinių parlamentas, Lietuvos moksleivių sąjunga, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, Olweus International (Norvegija),  Kauno Dainavos Jaunimo centras, Mykolo Romerio universiteto Socialinės informatikos fakultetas, Lietuvos tėvų forumas, VšĮ „Vaiko labui“, Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolerancijos centras

Iniciatyvos draugai

Europos Parlamento narys Leonidas Donskis, Jungtinių Tautų Vaiko teisių komiteto narys ekspertas Dainius Pūras, Tarptautinis gatvės šokių turnyras URBANDANCE

Veiklos

„Vaikų linijos“ kampanijos BE PATYČIŲ pirmą kartą inicijuota „Savaitė Be patyčių“, vykusi kovo 22-26 dienomis, skirta didinti visuomenės sąmoningumui apie patyčių problemą. Šia iniciatyva buvo siekiama pakviesti mokyklas ir kitas ugdymo įstaigas, mokytojus, tėvus, mokinius, politikus, mokslininkus, specialistus, žiniasklaidą ir visus kitus prisiimti atsakomybę dėl įsigalėjusios patyčių ir pažeminimų kultūros bei visiems kartu ieškoti priemonių, kurios užtikrintų saugią mokymosi aplinką.

„Savaitė BE PATYČIŲ“ prasidėjo Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuojamu valstybės institucijų vadovų ir nevyriausybinių organizacijų atstovų susitikimu, per kurį buvo aptartos patyčių ir smurto mokyklose problemos. Susitikimo metu buvo pasirašytas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos inicijuotas memorandumas „Vaikystė be patyčių“.

Savaitėje užsiregistravo ir dalyvavo 712 mokyklų, darželių ir kitų organizacijų iš visų Lietuvos apskričių. Savaitės metu vyko paskaitos, seminarai patyčių prevencijos tema, piešinių, rašinių, šokių konkursai, filmų kūrimas ir peržiūros, dalomosios medžiagos ruošimas. Taip pat įvairūs užsiėmimai skirti vaikų socialiniams įgūdžiams ugdyti: pasakų patyčių tema skaitymas, kūrimas ir inscenizavimas, užsiėmimai tema "Kaip laimėti kovą be kovos", aktyvios diskusijos, pvz., "Leisk man būti..." ir kt. Vienoje mokykloje buvo sukurtas plakatas, kur mokiniai surašė net 1000 gražių žodžių, kuriuos galima pasakyti draugui. Kiekviena organizacija ruošė renginius, kurie buvo aktualūs jų bendruomenei, todėl veiklos buvo tokios skirtingos.

Palaikę šios akcijos iniciatorių emocinės paramos tarnybą „Vaikų liniją“ ir tapę šios idėjos įgyvendinimo partneriais, įvairios šalies įstaigos ir organizacijos kvietė į renginius, per kuriuos buvo stengiamasi atkreipti visuomenės dėmesį į agresyvų vaikų elgesį, į patyčias ir pažeminimus. Lietuvos vaikų ir jaunimo centras kvietė į nemokamas paskaitas, skirtas vaikams, pedagogams, tėvams ir kitiems, norintiems daugiau sužinoti apie patyčias. Skalvijos kino centras organizavo Kūrybines kino dirbtuves moksleiviams, vaikai per penkias dienas sukūrė trumpo metražo filmukus patyčių tema. Paramos vaikams centras rengė piešinių parodą "Tyčia patyčios" atvirų durų dieną. VšĮ ,,Vaiko labui” įgyvendinamoje programoje ,,Zipio draugai” dalyvaujančias įstaigas pakvietė dalyvauti akcijoje ir jos rėmuose įsijungti į veiklą ,,Duok draugui ranką”. Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto teritorinių policijos komisariatų nepilnamečių reikalų pareigūnai prižiūrimose teritorijose dalyvavo bei patys organizavo renginius, skirtus atkreipti dėmesį į patyčių ir smurto problemą mokymo įstaigose bei kiekvienam pradedant nuo savęs išmokti tiesti pagalbos ranką.

Sėkmingai įvyko Lietuvos mokinių parlamento ir Lietuvos moksleivių sąjungos inicijuotas Flashmob - žmogeliukas, sustatytas iš mokinių ir mokytojų, kuris suvienijo bendruomenę kartu kurti „Gyvenimą be patyčių“. Vaikai ir suaugusieji džiaugėsi tokia unikalia galimybe ir aktyviai įgyvendino idėją.

Galerija

 

 

Rėmėjai

Rėmėjai: JAV ambasada ir Nyderlandų Karalystės ambasada.